Právní informace

Web, na kterém se nacházíte, je majetkem společnosti PANZANI S.A.S., která má kapitál 3 585 180 € a sídlí na adrese 4, rue Boileau, 69006 LYON, Francie, zaregistrované v obchodním rejstříku v LYONU pod číslem 961 503 422, DIČ: FR35961503422, která působí jako vydavatel tohoto webu. Adresa URL webu: www.panzani.fr. Kontakt: telefonní číslo: +33 4 72 82 23 01. Šéfredaktorka: Marie-Catherine Aune, která je zároveň marketingovou ředitelkou skupiny. Poskytovatel hostingu: Novius, 55 avenue Galline, 69100 Villeurbanne – +33 4 27 46 20 00 – contact@novius.fr – registrace v obchodním rejstříku: Lyon B 443 207 154. Přístup k tomuto webu automaticky znamená vyjádření bezvýhradného souhlasu s těmito všeobecnými podmínkami použití. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli změnit, a proto doporučujeme uživatelům, aby se k nim pravidelně vraceli.

1. Duševní vlastnictví

V souladu se zákony na ochranu duševního vlastnictví je přísně zakázáno reprodukovat nebo zobrazovat web společnosti PANZANI jako celek nebo i po částech. Obecně platí, že veškeré informace uvedené na tomto webu, zejména pak texty, komentáře, fotografie, ilustrace, obrázky a marketingové dokumenty reprodukované na tomto webu, jsou výhradním majetkem společnosti PANZANI nebo jsou reprodukovány se souhlasem majitele. Stejně tak jsou výhradním majetkem společnosti PANZANI rovněž uvedené značky a loga. Značky a loga jsou registrované a pravidelně se obnovují. Všechny tyto prvky představují celosvětově chráněné duševní vlastnictví.Jakékoli užití jako celku nebo po částech, zejména v podobě reprodukce, úprav, pronájmu, přenášení, šíření nebo výpůjček, které předem neschválila společnost PANZANI, je zakázáno a může být považováno za padělání.

2. Soubory cookie

Soubory cookie jsou soubory instalované do vašeho počítače nebo chytrého telefonu. Umožňují nám ukládat informace související s vaším pohybem na našem webu. Soubor cookie umožňuje svému vydavateli identifikovat zařízení, na kterém je uložen, přičemž předvolby pro soubory cookie si můžete nastavit a také je kdykoli změnit. Náš web využívá různé druhy souborů cookie. Další informace o používání souborů cookie naším webem najdete v našich Zásadách pro soubory cookie.

3. Ochrana osobních údajů

Další informace o našich závazcích v záležitosti ochrany osobních údajů najdete v našich Zásadách ochrany soukromí.

4. Odpovědnost

Společnost PANZANI odmítá nést jakoukoli odpovědnost v případě nemožnosti přístupu nebo přerušovaného připojení k jejímu webu. Společnost PANZANI nenese žádnou odpovědnost za případné poškození vašeho počítače nebo jiných informačních technologií ani za jejich napadení virem v souvislosti s používáním našeho webu, přístupem k němu nebo stahováním souborů z tohoto webu. Společnost PANZANI nenese žádnou odpovědnost za přímé ani nepřímé škody komerční či jiné povahy související s používáním tohoto webu. Společnost PANZANI poskytuje údaje uvedené na tomto webu čistě pro informaci. Společnost PANZANI se snaží spolehlivost uvedených informací kontrolovat a udržovat web v aktuálním stavu. Neposkytujeme však žádné záruky ohledně přesnosti, aktuálnosti nebo vyčerpávající platnosti informací dostupných na našem webu ani jejich vhodnosti k určitému účelu. Společnost PANZANI si dále vyhrazuje právo obsah webu kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. Společnost PANZANI nenese odpovědnost za důsledky takových úprav. Stejně tak si společnost PANZANI vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění přerušit nebo zrušit všechny nebo jen některé funkce tohoto webu. Web společnosti PANZANI může obsahovat odkazy na jiné weby. Společnost PANZANI nenese odpovědnost za obsah těchto webů ani za jejich postupy v oblasti ochrany soukromí.

5. Rozhodné právo

Uvedené podmínky se řídí francouzskými zákony. Společnost PANZANI si vyhrazuje právo podat žalobu na osoby postupující způsobem, který může být považován za nezákonný, neoprávněný nebo odporující těmto ustanovením.

Podívejte se na produkty Panzani a nechte se inspirovat recepty na chutná jídla z našich výrobků připravených.

Všechny produkty Všechny recepty