MYČKA NA NÁDOBÍ

Kup jakékoli 3 výrobky PANZANI při jednorázovém nákupu a vyhraj MYČKU NA NÁDOBÍ. V soutěži bude rozdělováno celkem 10 výher. Výherci v soutěži se tak stane maximálně 10 Soutěžících. Výherce získá 1 (jednu) myčku na nádobí značky Beko DFN 28422 W.

Kontaktní údaje

Identifikace účtenky

Vložte sken nebo fotografie účtenky a opište údaje.

Pravidla soutěže

ZKRÁCENÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE PANZANI „MYČKA NA NÁDOBÍ“

Soutěž probíhá na území České republiky v období od 15.7.2020 do 31.8.2020.

ÚČAST V SOUTĚŽI:

 • Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba – spotřebitel s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání. 
 • Soutěžící zákazník zakoupí v době trvání soutěže v některé z provozoven v České republice při jednorázovém nákupu (tj. na jednu účtenku) alespoň 3 jakékoliv výrobky značky PANZANI (dále jen „soutěžní výrobky“).
 • Uschová si originál doklad o tomto soutěžním nákupu, za účelem registrace do soutěže a kontroly, bez jehož doložení není na případnou výhru nárok.

Po zakoupení Soutěžních Výrobků Soutěžící v době konání Soutěže navštíví webové stránky www.panzani.cz , kde provede registraci do soutěže v menu „Soutěž“ na internetové adrese https://www.panzani.cz/soutez  a to takto: 

 1. V části „Identifikace účtenky“ nahraje fotografii nebo scan účtenky (která dokládá nákup Soutěžních výrobků) a zároveň vyplní datum, čas a název prodejny, kde produkt zakoupil / zakoupila. Fotografii nebo scan účtenky vyberete po kliknutí na tlačítko „Procházet“ ve svém zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon).  Maximální velikost fotografie je do 5 MB a jsou akceptovány tyto formáty - PNG, JPG nebo GIF.
 2. Dále Soutěžící vyplní požadované údaje – jméno, příjmení, e-mailovou adresu, úplnou doručovací adresu a telefonní číslo. 
 3. Každý jednotlivý Soutěžící se smí soutěže zúčastnit pouze s jednou specifickou e-mailovou adresou. 
 4. Pro úspěšné dokončení registrace Soutěžící potvrdí, že:
  a/ se seznámil s pravidly této soutěže a zavazuje se je dodržovat,
  b/ e osobou starší 18 let a
  c/ vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly. 
 5. Soutěžní registrace je dokončena po odesláním formuláře ke zpracování, které Soutěžící potvrzuje tlačítkem „ODESLAT“ a následně zprávou, která se zobrazí po odeslání formuláře a potvrzuje úspěšnou registraci. Zpráva bude obsahovat následující text „Děkujeme za vaši účast v soutěži“.

Soutěžící se může zúčastnit soutěže opakovaně, avšak musí vždy opětovně provést soutěžní nákup a registrovat účtenku do soutěže. Počet takto opakovaných účastí v době konání soutěže není nijak limitován.

VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ:

 • V soutěži bude vylosováno celkem 10 výherců. Výherce získá 1(jednu) myčku na nádobí značky Beko DFN 28422 W.
 • Během celé Soutěže může jeden konkrétní Soutěžící vyhrát pouze 1x.
 • Výherci budou určeni losováním provedeným elektronickým systémem technického správce s tím, že losování se odehraje vždy do 3 pracovních dnů po skončení soutěže.
 • Výherce je o Výhře informován na e-mail, který uvedl do registračního formuláře, prostřednictvím e-mailu panzani@mlj.cz nejpozději do 3 pracovních dnů od data výběru. V případě, že Soutěžící nesplnil podmínky této soutěže, ztrácí nárok na Výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

PŘEDÁNÍ VÝHRY: 

 • Výhra bude Výhercům zaslaná do 4 týdnů od ukončení Soutěže na uvedenou poštovní adresu při registraci do soutěže, a to prostřednictvím služby, kterou určí organizátor soutěže. 
 • Náklady na dopravu Výhry k Výherci hradí Pořadatel Soutěže. 
 • Výhra je doručována výhradně do vlastních rukou Výherce. Převzetí výhry stvrzuje Výherce svým podpisem.

DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

 • E-mailová adresa, kterou Soutěžící uvedl v registračním formuláři je ze strany Pořadatele považovaná e-mailovou adresu Soutěžícího. Do Soutěže se může každý jednotlivý Soutěžící zapojit pouze s jednou konkrétní e-mailovou adresou – pokud Pořadatel zjistí opak, bude takový Soutěžící ze Soutěže bez náhrady vyloučen.
 • Úplné znění pravidel je k dispozici na www.panzani.cz nebo u organizátora soutěže. 

Pořadatelem Soutěže je společnost Panzani s.a.s, 37 Bis rue Saint-Romain - 69008 Lyon, (dále jen „Pořadatel“). Organizátorem soutěže je M.L.J. s.r.o. se sídlem Celetná 600/7, 110 00 Praha 1, IČO 25754068 zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C67195 (dále jen „Organizátor“). 


Kompletní pravidla soutěže ke stažení Soubor PDF, 459.37 kB

Pořadatelem Soutěže je společnost Panzani s.a.s, 4, Rue Boileau, 69006 LYON, B.P. 6452 – 69413 LYON CEDEX 06. Zajištěním technického a organizačního provedení soutěže společnost OMD Czech, a.s., se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 64948439, DIČ: CZ64948439, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3635.