MYČKA NA NÁDOBÍ EXLUSIVNĚ V HYPERMARKETECH GLOBUS

Kup jakékoli 3 výrobky Panzani při jednorázovém nákupu v jakékoliv z provozoven hypermarketu GLOBUS v České republice a vyhraj jednu z 305 výher. Losujeme výherce 5  MYČEK NA NÁDOBÍ nebo 300 lahví Prosecco GANCIA D.O.C. BRUT 0,75 l. Výherce může získat 1 (jednu) myčku na nádobí značky Beko DFN 28422 W nebo 1 (jednu) lahev Prosecco GANCIA D.O.C. BRUT 0,75 l.

Kontaktní údaje

Identifikace účtenky

Vložte sken nebo fotografie účtenky a opište údaje.

Pravidla soutěže

ZKRÁCENÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE PANZANI „MYČKA NA NÁDOBÍ“

Soutěž probíhá exklusivně ve všech hypermarketech GLOBUS ČR na území České republiky v období od 08.10.2020 00:00:00 hod do 08.11.2020 23:59:59 hod.včetně.

ÚČAST V SOUTĚŽI:

 • Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba – spotřebitel s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání.
 • Soutěžící zákazník zakoupí v době trvání soutěže v jakékoliv z provozoven hypermarketu GLOBUS v České republice při jednorázovém nákupu (tj. na jednu účtenku) alespoň 3 jakékoliv výrobky značky PANZANI (dále jen „soutěžní výrobky“). Uschová si originál doklad o tomto soutěžním nákupu, za účelem registrace do soutěže a kontroly, bez jehož doložení není na případnou výhru nárok.

Po zakoupení Soutěžních Výrobků Soutěžící v době konání Soutěže navštíví webové stránky www.panzani.cz , kde provede registraci do soutěže v menu „Soutěž“ na internetové adrese https://www.panzani.cz/soutez  a to takto:

 1. V části „Identifikace účtenky“ nahraje fotografii nebo scan účtenky (která dokládá nákup Soutěžních výrobků) a zároveň vyplní datum, čas a název prodejny, kde produkt zakoupil / zakoupila. Fotografii nebo scan účtenky vyberete po kliknutí na tlačítko „Procházet“ ve svém zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon).  Maximální velikost fotografie je do 5 MB a jsou akceptovány tyto formáty - PNG, JPG nebo GIF.
 2. Dále Soutěžící vyplní požadované údaje – jméno, příjmení, e-mailovou adresu, úplnou doručovací adresu a telefonní číslo.
 3. Každý jednotlivý Soutěžící se smí soutěže zúčastnit pouze s jednou specifickou e-mailovou adresou.
 4. Pro úspěšné dokončení registrace Soutěžící potvrdí, že:
  a. se seznámil s pravidly této soutěže a zavazuje se je dodržovat,
  b. je osobou starší 18 let a
  c. vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly.
 5. Soutěžní registrace je dokončena po odesláním formuláře ke zpracování, které Soutěžící potvrzuje tlačítkem „ODESLAT“ a následně zprávou, která se zobrazí po odeslání formuláře a potvrzuje úspěšnou registraci. Zpráva bude obsahovat následující text „Děkujeme za vaši účast v soutěži“.

Soutěžící se může zúčastnit soutěže opakovaně, avšak musí vždy opětovně provést soutěžní nákup a registrovat účtenku do soutěže. Počet takto opakovaných účastí v době konání soutěže není nijak limitován.

VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ:

 • Do soutěže je celkem vloženo 305 kusů výher.
 • Výhry v soutěži jsou:
  a. 5x Myčka na nádobí značky Beko DFN 28422 W
  b. 300x Prosecco GANCIA D.O.C. BRUT 0,75 l
 • V soutěži bude vylosováno celkem 305 výherců.
 • Výherci budou určeni losováním provedeným elektronickým systémem technického správce s tím, že losování se odehraje do 3 pracovních dnů po skončení soutěže.
 • Výherce získá buď 1(jednu) Myčku na nádobí značky Beko DFN 28422 W nebo 1 (jednu) Láhev Prosecco GANCIA D.O.C. BRUT 0,75 l
 • Losování proběhne tak, že nejprve se losují výherci Myčky na nádobí BEKO a dále výherci Prosecco GANCIA D.O.C. BRUT. O každém losování se vyhotoví písemný protokol.
 • Během celé Soutěže může jeden konkrétní Soutěžící vyhrát pouze 1x.
 • Výherce je o Výhře informován na e-mail, který uvedl do registračního formuláře, prostřednictvím e-mailu panzani@mlj.cz nejpozději do 3 pracovních dnů od data výběru. V případě, že Soutěžící nesplnil podmínky této soutěže, ztrácí nárok na Výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

PŘEDÁNÍ VÝHRY:

 • Výhra bude Výhercům zaslaná do 4 týdnů od ukončení Soutěže na uvedenou poštovní adresu při registraci do soutěže, a to prostřednictvím služby, kterou určí organizátor soutěže. 
 • Náklady na dopravu Výhry k Výherci hradí Pořadatel Soutěže.
 • Výhra je doručována výhradně do vlastních rukou Výherce. Převzetí výhry stvrzuje Výherce svým podpisem.

DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

 • E-mailová adresa, kterou Soutěžící uvedl v registračním formuláři je ze strany Pořadatele považovaná e-mailovou adresu Soutěžícího. Do Soutěže se může každý jednotlivý Soutěžící zapojit pouze s jednou konkrétní e-mailovou adresou – pokud Pořadatel zjistí opak, bude takový Soutěžící ze Soutěže bez náhrady vyloučen.
 • Úplné znění pravidel je k dispozici na www.panzani.cz nebo u organizátora soutěže.

Pořadatelem Soutěže je společnost Panzani s.a.s, 37 Bis rue Saint-Romain - 69008 Lyon, (dále jen „Pořadatel“). Organizátorem soutěže je M.L.J. s.r.o. se sídlem Celetná 600/7, 110 00 Praha 1, IČO 25754068 zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C67195 (dále jen „Organizátor“). Technickým správcem soutěže je PHD, a.s., Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4, IČO 26210738 zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B6838. (dále jen „provozovatel webových stránek“).

Kompletní pravidla soutěže ke stažení Soubor PDF, 464.41 kB

Pořadatelem Soutěže je společnost Panzani s.a.s, 4, Rue Boileau, 69006 LYON, B.P. 6452 – 69413 LYON CEDEX 06. Zajištěním technického a organizačního provedení soutěže společnost OMD Czech, a.s., se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 64948439, DIČ: CZ64948439, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3635.