Soutěž

VYHRAJ ELEKTROKOLO

Nakupte při jednorázovém nákupu (tj. na jednu účtenku/daňový doklad)v libovolném maloobchodu či e-shopu v České republice 3 výrobky značky PANZANI v kombinaci libovolné 2 ks Těstovin Panzani + libovolný 1 ks Omáčky Panzani a vyhrajte jednu z následujících cen.

Hlavní výhra v soutěži je Horské elektrokolo MTF MOUNT 4.1. Celkový počet elektrokol vložených do soutěže je 9 kusů. 

Vedlejší výhra v soutěži jsou Těstoviny Panzani Selezione di Chef Collerette 400g. Celkový počet těstovin vložených do soutěže je 990 kusů.

Kontaktní údaje

Identifikace účtenky

Vložte sken nebo fotografie účtenky a opište údaje.

Pravidla soutěže

ZKRÁCENÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE PANZANI „…VYHRAJ ELEKTROKOLO“ PRO ČESKOU REPUBLIKU

Soutěž probíhá na území České republiky v období od 29.3.2021 do 30.5.2021.

ÚČAST V SOUTĚŽI:

 • Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba – spotřebitel s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání.
 • Soutěžící zákazník zakoupí v době trvání soutěže v některé z provozoven v libovolném maloobchodu či e-shopu v České republice při jednorázovém nákupu (tj. na jednu účtenku/daňový doklad) 3 výrobky značky PANZANI 3 výrobky značky PANZANI v kombinaci libovolné 2 ks Těstovin Panzani + libovolný 1 ks Omáčky Panzani (dále jen „soutěžní výrobky“).
 • Uschová si originál doklad o tomto soutěžním nákupu, za účelem registrace do soutěže a kontroly, bez jehož doložení není na případnou výhru nárok.

Po zakoupení Soutěžních Výrobků Soutěžící v době konání Soutěže navštíví webové stránky www.panzani.cz , kde provede registraci do soutěže v menu „Soutěž“ na internetové adrese https://www.panzani.cz/soutez  a to takto:

1.  V části „Identifikace účtenky“ nahraje fotografii nebo scan účtenky (která dokládá nákup Soutěžních výrobků) a zároveň vyplní datum, čas a název prodejny, kde produkt zakoupil / zakoupila. Fotografii nebo scan účtenky vyberete po kliknutí na tlačítko „Procházet“ ve svém zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon).  Maximální velikost fotografie je do 5 MB a jsou akceptovány tyto formáty - PNG, JPG nebo GIF.

2.  Dále Soutěžící vyplní požadované údaje – jméno, příjmení, e-mailovou adresu, úplnou doručovací adresu a telefonní číslo.

3.   Každý jednotlivý Soutěžící se smí soutěže zúčastnit pouze s jednou specifickou e-mailovou adresou.

4.  Pro úspěšné dokončení registrace Soutěžící potvrdí, že:

     a.  se seznámil s pravidly této soutěže a zavazuje se je dodržovat,
     b.  je osobou starší 18 let a
     c.  vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních      údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly.

5.  Soutěžní registrace je dokončena po odesláním formuláře ke zpracování, které Soutěžící potvrzuje tlačítkem „ODESLAT“ a následně zprávou, která se zobrazí po odeslání formuláře a potvrzuje úspěšnou registraci. Zpráva bude obsahovat následující text „Děkujeme za vaši účast v soutěži“.

Soutěžící se může zúčastnit soutěže opakovaně, avšak musí vždy opětovně provést soutěžní nákup a registrovat účtenku do soutěže. Počet takto opakovaných účastí v době konání soutěže není nijak limitován.

VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ:

 • V soutěži budou rozdělovány dva druhy výher a celkově bude rozdělováno 999 výher. Výherci v soutěži se tak stane maximálně 999 Soutěžících.
 • Hlavní výhra v soutěži je Horské elektrokolo MTF MOUNT 4.1 (dále jen „elektrokolo“). Celkový počet elektrokol vložených do soutěže je 9 kusů
 • Vedlejší výhra v soutěži jsou Těstoviny Panzani Selezione di Chef Collerette 400g (dále jen „těstoviny“). Celkový počet těstovin vložených do soutěže je 990 kusů.
 • Během celé Soutěže může jeden konkrétní Soutěžící vyhrát každou z výher pouze 1x, tzn. pouze 1x elektrokolo a 1x těstoviny.
 • Soutěž je rozdělena na 9 soutěžních týdnů, přičemž losování výherců bude probíhat vždy první pracovní den následujícího týdne. Do každého soutěžního týden je přiděleno 111 kusů výher, konkrétně 1x Elektrokolo a 110x Těstoviny.

Definice soutěžních týdnů a termíny losování:

1. soutěžní týden: 29.3. – 4.4.2021. Termín losování 6.4.2021
2. soutěžní týden: 5.4. – 11.4.2021. Termín losování 12.4.2021
3. soutěžní týden: 12.4. – 18.4.2021. Termín losování 19.4.2021
4. soutěžní týden: 19.4. – 25.4.2021. Termín losování 26.4.2021
5. soutěžní týden: 26.4. – 2.5.2021. Termín losování 3.5.2021
6. soutěžní týden: 3.5. – 9.5.2021. Termín losování 10.5.2021
7. soutěžní týden: 10.5. – 16.5.2021. Termín losování 17.5.2021
8. soutěžní týden: 17.5. – 23.5.2021. Termín losování 24.5.2021
9. soutěžní týden: 24.5. – 30.5.2021. Termín losování 31.5.2021

Výherci budou určeni náhodným losováním provedeným elektronickým systémem technického správce s tím, že losování se bude provádět ze všech soutěžících, kteří budou do soutěže k danému termínu soutěžního týdne zaregistrováni.

Pořadí losování jednotlivých výher a výherců bude následující:

 • Nejprve bude vylosován ze všech soutěžících 1 výherce hlavní výhry, tj. 1 ks Elektrokola.
 • Následně bude vylosováno 110 výherců vedlejší výhry, tj. 1 ks Těstovin.

PŘEDÁNÍ VÝHRY:

1)  Výherce hlavní výhry Elektrokola bude kontaktován zástupcem prodejce společnosti Mountfield ČR, který je současně Předávajícím této výhry. Výherce bude kontaktován Předávajícím nejpozději do 15 pracovních dní od losování a domluví se s výhercem na možném termínu předání výhry. Hlavní výhra bude výherci předána pouze osobně na adrese některé z prodejen Mountfield ČR, kterou si vzájemně potvrdí se zástupcem společnosti Mountfield ČR.

2)  Vedlejší výhry (těstoviny), budou zasílány výhercům na uvedenou po poštovní adresu, kterou uvedli při registraci do soutěže, a to prostřednictvím poštovní nebo kurýrní služby, kterou si určí organizátor soutěže. Výhry budou odesílány vždy do 10 pracovních dní od vylosování. Výhra je doručována výhradně do vlastních rukou Výherce na náklady Pořadatele Soutěže. 

DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

 • E-mailová adresa, kterou Soutěžící uvedl v registračním formuláři je ze strany Pořadatele považovaná e-mailovou adresu Soutěžícího. Do Soutěže se může každý jednotlivý Soutěžící zapojit pouze s jednou konkrétní e-mailovou adresou – pokud Pořadatel zjistí opak, bude takový Soutěžící ze Soutěže bez náhrady vyloučen.
 • Úplné znění pravidel je k dispozici na www.panzani.cz nebo u organizátora soutěže.

Pořadatelem Soutěže je společnost Panzani s.a.s, 37 Bis rue Saint-Romain - 69008 Lyon, (dále jen „Pořadatel“). Organizátorem soutěže je M.L.J. s.r.o. se sídlem Celetná 600/7, 110 00 Praha 1, IČO 25754068 zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C67195 (dále jen „Organizátor“). 

Kompletní pravidla ke stažení
Soubor PDF, 172.77 kB

Pořadatelem Soutěže je společnost Panzani s.a.s, 4, Rue Boileau, 69006 LYON, B.P. 6452 – 69413 LYON CEDEX 06. Zajištěním technického a organizačního provedení soutěže společnost OMD Czech, a.s., se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 64948439, DIČ: CZ64948439, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3635.

Zajímá vás, o co jsme soutěžili v minulosti?

MYČKA NA NÁDOBÍ EXLUSIVNĚ V HYPERMARKETECH GLOBUS
MYČKA NA NÁDOBÍ
Sejdeme se u bazénu